Ο σπόρος

Δίαυλος Καινοτομίας

Τεχνολογία / Πολιτισμός / Επιχειρηματικότητα

Δράσεις για την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα.

τηλ. +30 27210 98795

mail. info@osporos.com

Amber Washington

10 Σεπτεμβρίου, 2014
-
-

“Doubtless one leading reason why the world declines honouring us whalemen, is this: they think that, at best, our vocation amounts to a butchering sort of business. There were only four witches in all the Land of Oz, and two of them, those who live in the North and the South, are good witches.”

Amber Washington - Ο σπόρος